Kontakt

CENTRUM  TŁUMACZEŃ E-LINGUA

ul. Rynek 23 (wejście od ulicy Gołębiej)

63-200 Jarocin
E-mail: tlumaczeniajarocin@gmail.com

Telefon: +48 532 363 366

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 14:00 – 20:00.

W wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach możliwa jest również realizacja zlecenia w inne dni, po uprzednim ustaleniu – kontakcie telefonicznym.

Konto:

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
94 2030 0045 1130 0000 1196 5370