Tłumaczenia zwykłe

to tłumaczenia tekstów, które nie wymagają uwierzytelnienia przez tłumacza przysięgłego w formie pieczęci. Strona przeliczeniowa tłumaczenia zwykłego zawiera 1800 znaków graficznych wraz ze spacjami tekstu po przetłumaczeniu. W ramach tłumaczeń zwykłych oferujemy tłumaczenia m.in.: CV, umów handlowych, korespondencji prywatnej, stron internetowych itp.

 

Tłumaczenia przysięgłe

polegają na przetłumaczeniu przez osobę uprawnioną wszystkich elementów występujących w powierzonym materiale, a każda przetłumaczona strona jest opatrywana pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego. Tłumaczeniem przysięgłym są objęte m.in. pisma urzędowe, ponieważ ich wyróżniającą cechą jest zachowanie zasady poufności. Strona obliczeniowa tłumaczenia przysięgłego liczy 1125 znaków ze spacjami.